Kontakt

Adres: 

Przedstawicielstwo firmy STROJIMPORT a.s. w Polsce
ul. Czerniawska 2a/27
50-576 Wrocław
Kom.:   +48 604 436 476; +48 517 882 848
E-mail: poland@strojimport.com

www.tospolska-cz.plwww.strojimport.com

NIP: 5261650917
REGON: 015310571
Wpis do Rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych nr: 415 z dnia 30.12.2002
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych nr DAO-I-5525-415-6-GM/10 z 01.04.2010

                            Kontakty w Strojimport Praha:


  [recaptcha id:tssecure]

  W celu zrealizowania Państwa zapytania prosimy o podanie wyżej wymaganych informacji. Dane te będą przetwarzane przez STROJIMPORT, a.s. z siedzibą U nákladního nádraží 6, 130 00 Praha 3, CZ, NIP:CZ 00000795, jako administratora danych osobowych, w celu zrealizowania Państwa zapytania.

  Dane te będą przechowywane przez administratora przez okres trzech lat od momentu zrealizowania Państwa zamówienia, chyba że przepisy szczegółowe przewidują dłuższy okres.

  Jestem zainteresowany/a pozostałymi ofertami handlowymi od firmy STROJIMPORT a.s. i w tym celu wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez okres 3 lat.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo (I) do wglądu do danych osobowych, (II) do zmiany niedokładnych danych osobowych, (III) może wymagać usunięcia danych osobowych, (IV) wymagać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (V) nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych, (VI) odwołać udzieloną wcześniej zgodę jak i (VII) złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te można zastosować osobiście w siedzibie Administratora, telefonicznie pod numerem +420 222 863 216 lub też poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: marketing@strojimport.cz

  Wypełnij formularz, a my prześlemy Ci katalog na Twój adres e-mail.