VOM50

Wiertarka VOM50 w pełni spełnia wymagania odnośnie szybkiego przygotowania, zakresów roboczych, wydajności oraz dokładności przy pracach wiertarskich na dużych i ciężkich korpusach, konstrukcjach maszyn i urządzeń, szczególnie podczas ich montażu.
Zapytaj

Wiertarka promieniowa VOM50

Wiertarka VOM50 w pełni spełnia wymagania odnośnie szybkiego przygotowania, zakresów roboczych, wydajności oraz dokładności przy pracach wiertarskich na dużych i ciężkich korpusach, konstrukcjach maszyn i urządzeń, szczególnie podczas ich montażu.
Jest odpowiednia do wiercenia, rozwiercania i gwintowania korpusów dużych maszyn obróbczych i maszyn do obróbki plastycznej, turbin, generatorów, kompresorów, najróżniejszych rodzajów konstrukcji stalowych, kotłów, zbiorników, urządzeń chemicznych, pieców do cementowni przy produkcji statków itd.

Znajdzie zastosowanie w warsztatach mechanicznych, zakładach produkcji kotłów, zakładach przemysłu stoczniowego, stoczniach oraz w zakładach przemysłu budowy ciężkich maszyn.

Wykonanie i wyposażenie podstawowe:
  • wykonanie metryczne, znak CE
  • wyposażenie elektryczne
  • kliny wybijające
  • olejarka
  • oświetlenie
  • klucze do obsługi
  • uszaki do transportu maszyny
  • 2 szt. tuleja redukcyjna MORSE
  • instrukcja obsługi z katalogiem części zamiennych
Opis zespołów konstrukcyjnych maszyny:
 1. Łoże – odlew z żeliwa szarego, dla posuwu sani.
 2. Sanie – odlew z żeliwa szarego, przesuwny po prowadnicach łoża.
 3. Kolumna – odlew z żeliwa szarego, przykręcona do sani.
 4. Płaszcz – odlew z żeliwa szarego, dla pionowego przestawiania ramion obrotowych.
 5. Obejma – odlew z żeliwa szarego, porusza się pionowo po kolumnie.
 6. Ramiona – odlew z żeliwa szarego, poruszają się poziomo w obejmie.
 7. Głowica wiertarska – odlew z żeliwa szarego, obraca się między ramionami.
 8. Wrzeciennik
  • odlew z żeliwa szarego z dokładnymi przesuwnymi kołami zębatymi;
  • wrzeciono i pinola są wykonane ze stali do cementacji.
 9. Wyposażenie elektrycznenapięcie eksploatacyjne 400V/50Hz
  • napięcie sterujące 24V
  • wykonanie wyposażenia elektrycznego EN 60204-1
 10. Dokładność maszyny:
  • odbiór wg CSN ISO 2423 (ekwiwalent DN 8625)