VO100 / 104

- Wiertarka promieniowa typ VO100 przeznaczona jest do wiercenia, wytaczania, rozwiercania i gwintowania w dużych, członowych przedmiotach maszynowych. Znajdzie zastosowanie zarówno w produkcji jednostkowej, jak i seryjnej oraz jako urządzenie w linii produkcyjnej.
Zapytaj

Wiertarka promieniowa VO100

Wiertarka promieniowa typ VO100 przeznaczona jest do wiercenia, wytaczania,
rozwiercania i gwintowania w dużych, członowych przedmiotach maszynowych. Znajdzie
zastosowanie zarówno w produkcji jednostkowej, jak i seryjnej oraz jako urządzenie w linii
produkcyjnej.
Maszyna odznacza się dużą wydajnością i dokładnością. W przypadku zastosowania przyrządów może w wielu przypadkach zastąpić poziomą wytaczarkę. Maszyna jest wyposażona w preselekcję obrotów i posuwów, którą wykonuje się za pomocą przycisków. Głębokość wiercenia można nastawić za pomocą stałego ogranicznika na obrotowej podziałce.
Mocowanie wrzeciennika i płaszcza jest elektrohydrauliczne.

Charakterystyka poszczególnych grup maszyny:
 • Podstawa:
  Odlew z żeliwa szarego, którego górna część jest zaopatrzona w T-rowki służące do zamocowania detalu.
 • Kolumna:
  Odlew z żeliwa szarego, przyśrubowany do podstawy, na którym przymocowany jest płaszcz.
 • Płaszcz:
  Odlew z żeliwa szarego o kształcie szafowym i płaskimi, z hartowanymi prowadnicami dla przestawiania ramienia.
 • Ramię:
  Odlew z żeliwa szarego z hartowanymi prowadnicami dla poziomego przestawiania wrzeciennika.
 • Wrzeciennik
  Odlew z żeliwa szarego o kształcie szafowym z przesuwnymi kołami zębatymi. Wrzeciono i pinola są wykonane ze stali do cementacji.
 • Wyposażenie elektryczne:
  Napięcie eksploatacyjne 400V/50Hz. Napięcie sterujące 24V. Wykonanie wyposażenia elektrycznego EN 60204-1
 • Dokładność maszyny:
  Odbiór wg CSN ISO 2423 (ekwiwalent DN 8625)