BHCR CNC

BHCR, to w pełni CNC sterowana szlifierka z czterema sterowanymi osiami. Osią X (przysuw wrzeciennika szlifującego), osią Z (wzdłużny posuw stołu), sterowaną osią C (obroty tarczy szlifującej) i kolejno ze sterowaną osią B, która umożliwia bardzo wysoką wydajność dzięki możliwości osadzenia aż trzech jednostek szlifujących.
Zapytaj

BHCR, to w pełni CNC sterowana szlifierka z czterema sterowanymi osiami. Osią X (przysuw wrzeciennika szlifującego), osią Z (wzdłużny posuw stołu), sterowaną osią C (obroty tarczy szlifującej) i kolejno ze sterowaną osią B, która umożliwia bardzo wysoką wydajność dzięki możliwości osadzenia aż trzech jednostek szlifujących.
Szlifierka ta przeznaczona jest przede wszystkim do numerycznie sterowanego szlifowania szeregu zewnętrznych walcowych powierzchni różnych średnic i przylegających do nich powierzchni czołowych oraz promieni, wraz z automatycznym obciąganiem obciągaczem CNC i kompensacją za pośrednictwem systemu CNC.
Maszynę BHCR można opcyjnie doposażyć wyposażeniem specjalnym. Na maszynie można prowadzić szlifowanie z wzdłużnym posuwem i ruchomym stołem. szlifowanie wgłębne z nieruchomym albo osyclującym stołem, szlifowanie w cyklu szlifowania wgłębnego i wzdłużnego z na przykład następującym po nich przeszlifowaniem wzdłużnym. Między kłami można szlifować powierzchnie walcowe i stożkowe. Technicznie bardziej wymagające powierzchnie można szlifować z interpolacją liniową lub po okręgu.